ร่วมบริจาค
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
1
ชำระเงิน
2
ข้อมูลการบริจาค
3
ยืนยันข้อมูล
PromptPay (รับได้จากทุกธนาคาร)
คุณสามารถบริจาคเงิน ผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกผ่าน TMB Touch หรือ mobile banking ของธนาคารของคุณ
บัตรเครดิต / บัตรเดบิต
ชำระผ่าน VISA, Master Card
Rabbit LINE Pay
ชำระเงินผ่าน LINE อย่างง่ายๆและปลอดภัย ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ E-Walletผู้สมัครจะต้องมีมือถือหรือแท็ปเล็ตที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น LINE อยู่กับตัว
ประเภทการบริจาค / How would you like to donate?
บริจาคครั้งเดียว / Donate Once
บริจาครายเดือน / Monthly Donation
หากต้องการยกเลิกการบริจาครายเดือน กรุณาติดต่อมูลนิธิที่ท่านทำการบริจาค
จำนวนเงิน
100 บาท
500 บาท
1,000 บาท
เริ่มการหักเงินจากบัตรเครดิตตั้งแต่
วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โปรดระบุ เดือน/ปี สุดท้ายที่ต้องการให้หักเงินจากบัตรเครดิต
กรุณาเลือกเดือน
กรุณาเลือกปี
ในรอบถัดไป ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในวันที่ 23 ของทุกเดือน

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลข กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้บริจาคจะได้รับใบยืนยันการบริจาคผ่านอีเมลนี้ กรุณากรอกอีเมล กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง อีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง
ข้อมูลในใบเสร็จ
นิติบุคคล
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกด้วยชื่อ-สกุลจริงตามบัตรประชาชนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียน
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียนให้ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกด้วยตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
กรุณากรอกที่อยู่
ช่องทางการส่งใบเสร็จ
กรุณากรอกที่อยู่รายละเอียดข้อมูลผู้บริจาคเพื่อสงสรรพากร แก้ไขข้อมูลผู้บริจาค
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

{{ project_name }}{{ foundation_name==project_name?'':(' / '+foundation_name) }}

คุณสามารถบริจาคเงิน ผ่าน QR Code ผ่าน TMB Touch หรือ Mobile banking ของธนาคารอื่น ได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู Scan QR
  2. Scan QR ที่ปรากฎในหน้าจอนี้ หรือ บันทึกรูปภาพ QR ลงเครื่องเพื่อทำการเลือกรูปภาพแทนการแสกน
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและชื่อบัญชี
  4. เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลสำเร็จ