ทำความรู้จักกับ WOW

บางครั้ง การทำธุรกรรมการเงินก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ จะจ่ายบิล โอนเงิน เติมเงิน ทำธุรกรรมบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรกลับมา แต่วันนี้ WOW จะเปลี่ยนการทำธุรกรรมที่ธรรมดา ๆ ของคุณให้กลายเป็นเรื่องสนุก
เพราะคุณจะได้สะสมคะแนน WOW จากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไว้ใช้แลกของรางวัล หรือใช้แทนเงินสดได้ผ่านบริการ Pay with WOW

เริ่มต้นใช้งาน WOW

เพียงคุณมีบัญชี ALL FREE และแอป TOUCH ก็สามารถร่วมสนุกกับการสะสมคะแนน WOW ได้แล้ว

คุณเก็บสะสม WOW จากไหนได้บ้าง

จากการทำธุรกรรมต่าง ๆ

ลูกค้า TOUCH แค่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็สะสมคะแนน WOW ได้

ดูรายละเอียดเก็บ WOW ทั้งหมด >

Pay with WOW ใช้ WOW แทนเงินสด

แลก WOW

ของรางวัลแนะนำ

ตรวจสอบของรางวัลได้ที่เมนู WOW บนแอป TOUCH

ข้อกำหนดและเงื่อนไข WOW

 

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสะสมคะแนน WOW สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน TOUCH ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยคะแนน WOW จะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำธุรกรรม 
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ WOW ผ่าน TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น
 3. คะแนน WOW มีอายุ 1 ปี โดยคะแนน WOW ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นของปีถัดไป และเมื่อคะแนน WOW หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)
 4. การสะสมคะแนน WOW แลกของรางวัล สามารถทำผ่านช่องทาง TOUCH เท่านั้น
 5. ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด WOW ID ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 6. ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือทำรายการใช้ WOW แทนเงินสด (Pay with WOW) จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน WOW หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
 7. WOW ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่าง ๆ และ/หรือ จำนวน WOW ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ WOW โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรางวัล และ/หรือขอให้ลูกค้า WOW รับผิดชอบในความเสียหายตามมูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัล หรือเพิกถอนการเป็นลูกค้า WOW หากพบว่าลูกค้าผู้นั้น ทุจริต ฉ้อฉล ปลอมแปลงหรือกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับของรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขธนาคาร หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่าน TOUCH ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง WOW
 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com/tmbwow
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH