ทำความรู้จักกับ TMB WOW

บางครั้งการทำธุรกรรมการเงินก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ จะจ่ายบิล โอนเงิน จ่ายค่าบัตรเครดิตทำธุรกรรมบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรกลับมา และบางครั้งก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย แต่วันนี้ TMB WOW จะเปลี่ยนการทำธุรกรรมที่ธรรมดาๆของคุณให้กลายเป็นเรื่องสนุก สะสมคะแนนจากการทำธุรกรรมได้ง่ายๆ แล้วแลกรับของรางวัลได้จริง

เริ่มต้นใช้งาน TMB WOW

เพียงคุณมีบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และ TMB TOUCH ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมรับแลก WOW

TMB All Free

กด โอน จ่าย ทั้งชีวิตฟรี ไม่มีดอกจัน

รายละเอียด คลิก

+

TMB TOUCH

ยิ่งทัช ยิ่งได้มากกว่า

รายละเอียด คลิก

=

คุณเก็บสะสม WOW จากไหนได้บ้าง

1. จากการทำธุรกรรมต่างๆ

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรมเช่น จ่ายบิล หรือผ่อนจ่าย TMB So GooOD (6,10 เดือน) ก็ได้ WOW ง่ายๆ

ดูรายละเอียดเก็บ WOW ทั้งหมด >

2. จากการพิชิตถ้วยรางวัล

สนุกไปกับการพิชิตถ้วยรางวัลที่ช่วยให้คุณสะสม WOW ได้เร็วขึ้น จากการมีผลิตภัณฑ์ TMB, ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMB ALL FREE ในต่างประเทศ, ใช้จ่ายโดยใช้ Pay with WOW, หรือแลกของรางวัลครบตามที่กำหนด

สุดยอดนักสะสม

เพียงมีผลิตภัณฑ์ TMB ครบตามกำหนด

สุดยอดนักเดินทาง

เพียงใช้จ่ายด้วยบัตร TMB ALL FREE ในต่างประเทศ ครบตามกำหนด

Pay with WOW ใช้ WOW แทนเงินสด

แลก WOW

ของรางวัลแนะนำ

ของรางวัลหมดชั่วคราว จะอัพเดทของรางวัล เร็ว ๆ นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข TMB WOW

 

 1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสะสมคะแนน TMB WOW สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมต่างๆผ่าน TMB TOUCH ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยคะแนน TMB WOW จะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำธุรกรรม 
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ TMB WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW ผ่าน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น
 3. คะแนน TMB WOW ที่ลูกค้าได้รับก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับคะแนน TMB WOW ที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปจะมีอายุ 1 ปี โดยคะแนน TMB WOW ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นของปีถัดไป และเมื่อคะแนน TMB WOW หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)
 4. การสะสมคะแนน TMB WOW แลกของรางวัล สามารถทำผ่านช่องทาง TMB TOUCH เท่านั้น
 5. ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด TMB WOW ID ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
 6. ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือทำรายการใช้ TMB WOW แทนเงินสด (Pay with WOW) จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน TMB WOW หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี
 7. TMB WOW ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่างๆ และ/หรือ จำนวน TMB WOW ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ TMB WOW โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรางวัล และ/หรือขอให้ลูกค้า TMB WOW รับผิดชอบในความเสียหายตามมูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัล หรือเพิกถอนการเป็นลูกค้า TMB WOW หากพบว่าลูกค้าผู้นั้น ทุจริต ฉ้อฉล ปลอมแปลงหรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ได้รับของรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขธนาคาร หรือทำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน TMB TOUCH ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง TMB WOW
 10. ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ TMB Contact Center โทร.1558 หรือ www.tmbbank.com/tmbwow

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH