ขั้นตอนการแลกของรางวัล

1

ล็อกอินเข้าใช้งาน TOUCH จะพบ เมนู WOW

2

เมื่อกดที่เมนู WOW จะเข้าสู่หน้าหลัก


3

เลื่อนหน้าจอลง จะพบ “รายการแนะนำ” ซึ่งจะแสดงของรางวัลแนะนำทั้งหมด

4

หรือเลือกเมนู “แลก WOW” จะแสดงหมวดหมู่ของรางวัลตามประเภทสินค้า


5

กดเลือกเมนู “รายการแนะนำ” ซึ่งจะแสดงของรางวัลแนะนำทั้งหมด

6

กดเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก WOW เช่น Line Coin


7

แสดงรายละเอียดและเงื่อนไขเก็บ WOW (แถบสีเขียวแปลว่าพร้อมแลก/สีฟ้าแปลว่าคะแนนยังไม่พอแลก)

8

ยืนยันการแลก WOW โดย รหัส มีอายุ 3 ชั่วโมง


9

แลก WOW เสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดง รหัส/บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด แสดงที่ร้านค้า

10

ตรวจสอบประวัติการแลก WOW ได้ที่ เมนู “แลก WOW” หัวข้อ “ประวัติการแลก WOW”

เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH