ขั้นตอนการแลกของรางวัล

1

ล็อคอินเข้าใช้งาน TOUCH และไปที่หน้า “สรุปรายการเดินบัญชี จะพบ ”เมนู TMB WOW

2

เมื่อกดที่เมนู TMB WOW จะเข้าสู่หน้าหลัก


3

เลื่อนหน้าจอลง จะพบ “รายการแนะนำ” ซึ่งจะแสดงของรางวัลแนะนำทั้งหมด

4

หรือเลือกเมนู “แลก WOW” จะแสดงหมวดหมู่ของรางวัลตามประเภทสินค้า


5

กดเลือกเมนู “รายการแนะนำ” ซึ่งจะแสดงของรางวัลแนะนำทั้งหมด

6

กดเลือกของรางวัลที่ต้องการแลก WOW เช่น Line Coin


7

แสดงรายละเอียดและเงื่อนไขเก็บ WOW (แถบสีเขียวแปลว่าพร้อมแลก/สีฟ้าแปลว่าคะแนนยังไม่พอแลก)

8

ยืนยันการแลก WOW โดย รหัส มีอายุ 3 ชั่วโมง


9

แลก WOW เสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดง รหัส/บาร์โค้ด/คิวอาร์โค้ด แสดงที่ร้านค้า

10

ตรวจสอบประวัติการแลก WOW ได้ที่ เมนู “แลก WOW” หัวข้อ “ประวัติการแลก WOW”

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH