วิธีเก็บว้าว

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิล โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ผ่อนจ่าย TMB So GooOD ก็ได้ WOW ง่าย

100

สมัคร eStatement บัตรเครดิต

สมัคร eStatement บัตรเครดิตได้ 100 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

วิธีการสมัคร eStatment

 1. ล็อกอินเข้าทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป
 2. คลิกกล่องของขวัญ TMB WOW (เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่การสะสม WOW)
 3. คลิกปุ่มโฮม และ คลิกปุ่มเมนู (ด้านบนซ้าย)
 4. คลิก "ตั้งค่า" และเลือกหัวข้อ "eStatement" 
 5. คลิก "ถัดไป" และกด "ยอมรับ" สำหรับข้อตกลงการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
 6. ตรวจสอบอีเมลที่ต้องการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกปุ่ม "อีเมล"
 7. คลิก "ถัดไป" และ "ยืนยัน" 
 8. แสดงผลการสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ 


เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล์เป็นครั้งแรกผ่านช่องทางใดก็ได้ รับ 100 WOW/ 1ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยสมัครบริการรับ eStatement มาก่อนเท่านั้น 
 3. สมัคร eStatement เพียงบัตรเดียวจะมีผลกับทุกบัตรรวมทั้งบัตรเสริม 
 4. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

200

แคมเปญชวนเพื่อนมา WOW

แนะนำเพื่อนเปิดบัญชี TMB All Free รับ 200 WOW


Expire: 15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 61

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 200 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 -  31 ธ.ค. 61 โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี TMB All Free ครั้งแรก พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 200 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น TMB ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ TMB ก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB All Free พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB All Free มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชี TMB All Free
 3. ลูกค้าจะได้รับ 100 WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชี TMB All Free เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 5. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป เท่านั้น 
 6. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 7. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/allfree
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB All Free

เปิดบัญชี TMB All Free ได้ 30 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB All Free ครั้งแรกสำเร็จ ผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชี รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB All Free มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชี TMB All Free
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB All Free ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB No Fixed

เปิดบัญชี TMB No Fixed ได้ 30 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB No Fixed ครั้งแรกสำเร็จ ผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB No Fixed มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB No Fixed ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB Savings Care

เปิดบัญชี TMB Savings Care ได้ 30 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB Savings Care ครั้งแรกสำเร็จ ผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB Savings Care มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB Savings Care ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

จ่ายบิล

ทุกบิลที่จ่ายได้ 5 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการจ่ายบิลจากบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรีผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอปเท่านั้น เมื่อจ่ายบิลขั้นต่ำ 50 บาทต่อบิล รับ 5 WOW/ รายการ /1หมายเลขอ้างอิง/เดือน โดยการจ่ายบิลดังกล่าวต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. จำกัดการให้ WOW เฉพาะการจ่ายบิลให้กับผู้ให้บริการที่มีรายชื่อบนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิล

ทุกรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลได้ 5 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายบิลจากบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รับ 5 WOW/ รายการ/1บิล/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการทีเอ็มบี พร้อมเพย์

สมัครพร้อมเพย์ได้ 30 WOW


Expire: 21 พ.ย.60 - 31 ธ.ค. 61

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครทีเอ็มบี พร้อมเพย์เป็นครั้งแรก ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รับ 30 WOW/ 1ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

รับเงินโอนเข้าทีเอ็มบีพร้อมเพย์

รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินโอนต่างธนาคารเข้าทีเอ็มบี พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคล รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน / เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แบ่งจ่ายรายเดือนทีเอ็มบีโซกู้ด

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซกู๊ด ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนทีเอ็มบี โซกู้ดผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป รับ 5 WOW/ รายการ  (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แลกคะแนนบัตรเครดิต

แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตผ่านทีเอ็มบี ทัช ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 61

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัสผ่านทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2561
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บนทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มีทีเอ็มบี ทัช โมบายแอป ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH