วิธีเก็บว้าว

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิล โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ผ่อนจ่าย TMB So GooOD ก็ได้ WOW ง่าย

50

ชวนเพื่อนใช้ ALL FREE ต่างประเทศ

แนะนำเพื่อนใช้ ALL FREE ต่างประเทศ รับ 50 WOW


Expire: 24 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 50 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่แนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW ตั้งแต่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 2. แนะนำเพื่อนมาใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต TMB ALL FREE ในต่างประเทศ ผ่านเครื่อง EDC (ไม่รวมช่องทางออนไลน์) เป็นครั้งแรกสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 50 WOW ต่อการแนะนำเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่ใช้จ่ายจะได้รับ 30 WOW (จากกิจกรรม "ใช้จ่ายบัตรเดบิตต่างประเทศ") โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผู้แนะนำจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขรับ 30 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ได้รับการแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารผ่านทางลิ้งค์ที่ได้รับจากผู้แนะนำก่อนเท่านั้น และผู้ได้รับการแนะนำต้องทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ 
 2. สำหรับผู้ได้รับการแนะนำที่ใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต TMB ALL FREE ในต่างประเทศ ผ่านเครื่อง EDC (ไม่รวมช่องทางออนไลน์) เป็นครั้งแรกสำเร็จ รับ 30 WOW (จากกิจกรรม "ใช้จ่ายบัตรเดบิตต่างประเทศ") 
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ได้รับการแนะนำที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำยกเลิกการใช้บริการ TMB TOUCH ก่อนธนาคารส่ง WOW ให้ถือว่าผู้ได้รับการแนะนำสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 5. ผู้ได้รับการแนะนำสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบคะแนน WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 6. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ในการรับ 30 WOW ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับการแนะนำ
 7. ผู้ได้รับการแนะนำจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

กิน ช้อป เที่ยว ด้วย ALL FREE

กิน ช้อป เที่ยว ด้วย ALL FREE ได้ 5 WOW


Expire: 7 ต.ค. - 30 มิ.ย. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMB ALL FREE หรือ TMB WAVE ในหมวด กิน ช้อป เที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านเครื่อง EDC และช่องทางออนไลน์ ทุกๆ 1,000 บาท รับ 5 WOW/บิล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. กิน ช้อป เที่ยว ในประเทศ หรือต่างประเทศ ตามประเภทที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIRLINES, DEPARTMENT STORES, DUTY FREE, ENTERTAINMENT, FASHION & SPORT, HOTEL, RESTAURANT, RETAIL STORE, SUPERMARKET, TRAVEL ตามรหัส Merchant Category Code โดย Merchant Category Code ที่ใช้จะยึดตามที่ทาง VISA กำหนด ตรวจสอบหมวดหมู่ที่ร่วมรายการ
 3. ในกรณีที่การใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทก่อน โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ และลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW โดยคิดจากจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบาทนั้น
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน กรณีลูกค้าทำรายการหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ไม่จำกัดคะแนน WOW สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละเดือน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

100

ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9

ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 ได้ 100 WOW


Expire: 1 ต.ค. 62 - 31 มิ.ย. 63

Note: ทุกๆ 12,000 บาท

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น) ผ่าน TMB TOUCH รับ 100 WOW/การจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW ภายใน 2 วันทำการ (หลังจาก 45 วัน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้) 
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

400,100

ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต

แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต TMB รับ 400 WOW


Expire: 1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 400 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. แนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับ 400 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีที TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนสมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ เท่านั้น และทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ 
 2. สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบีแต่ละประเภทเป็นครั้งแรก หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีและได้ยกเลิกบัตรประเภทนั้นๆมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะของบัตรเครดิตเป็นปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้ายกเลิกก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 7. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ในการรับ 100 WOW ในฐานะที่เห็นผู้ได้รับการแนะนำ
 8. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

50,50

ชวนเพื่อนเปิดบัญชี โน ฟิกซ์

แนะนำเพื่อนเปิดบัญชี โน ฟิกซ์ รับ 50 WOW


Expire: 1 ส.ค. 62 - 31 ธ.ค. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 50 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ด้วยยอดเงินขันต่ำ 5,000 บาท ผู้แนะนำจะได้รับ 50 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 50 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีที TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขรับ 50 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนเปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เท่านั้น และทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ 
 2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ด้วยยอดเงินขันต่ำ 5,000 บาท ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เป็นครั้งแรก หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น 
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 7. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ในการรับ 50 WOW ในฐานะผู้ได้รับการแนะนำ
 8. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติ

สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนได้ 30 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: 1 ครั้ง/ประเภทกองทุน/ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติเป็นครั้งแรกด้วยยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท รับ 30 WOW/ประเภทกองทุน/ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW หลังจากเกิดธุรกรรมการหักบัญชี และจะต้องอยู่ในระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น)
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด (6/10 เดือน)

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซกู๊ดได้ 20 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด 6 หรือ 10 เดือน ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 20 WOW/รายการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: Per card type

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น พร้อมเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ รับ 30 WOW/ ประเภทบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบีแต่ละประเภทเป็นครั้งแรก หรือได้ยกเลิกบัตรประเภทนั้นๆ มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโก

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโกได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 10,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคล แคชทูโก ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 30 WOW/รายการอนุมัติสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 12 วันทำการหลังจากธนาคารโอนเงินสินเชื่อฯ ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะต้องไม่ชำระคืนเงินต้นสินเชื่อฯทั้งหมดหรือปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินสินเชื่อฯเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

ซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุนรวม

ซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ 30 WOW


Expire: 1 มี.ค 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: every 100,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมกับธนาคาร (ตามรายชื่อกองทุนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น- คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการ) ทุกๆ 1 แสนบาท ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น  รับ 30 WOW/รายการ  เริ่มต้นวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากกองทุนรวมที่ซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

200

แคมเปญชวนเพื่อนมา WOW

แนะนำเพื่อนเปิดบัญชี TMB All Free รับ 200 WOW


Expire: 3 พ.ค 62 - 31 ธ.ค. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 200 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563  โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 200 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีที TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เท่านั้น และทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ 
 2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 7. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 8. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/allfree
 9. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี ออลล์ ฟรี

เปิดบัญชี ออลล์ ฟรี ได้ 30 WOW


Expire: 1 พ.ค 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชี รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่าน TMB TOUCH เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี โน ฟิกซ์

เปิดบัญชี โน ฟิกซ์ ได้ 30 WOW


Expire: 1 พ.ค 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ โดยมียอดเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH (โดยต้องคงยอดเงินไว้ในบัญชีอย่างน้อย 30 วัน หลังจากเปิดบัญชี) รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

จ่ายบิล

ทุกบิลที่จ่ายได้ 5 WOW


Expire: 28 พ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการชำระบิลด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อบิล ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น (ไม่รวมถึงการทำรายการผ่านบริการเตือนเพื่อจ่ายการ (PayAlert) และการทำรายการในเชิงพาณิชย์) รับ 5 WOW/ รายการ /1 หมายเลขอ้างอิง/เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. จำกัดการให้ WOW เฉพาะการชำระบิลให้กับผู้ให้บริการที่มีรายชื่อบน TMB TOUCH เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิล

ทุกรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลได้ 5 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รับ 5 WOW/ รายการ/ 1 บิล/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แลกคะแนนบัตรเครดิต

แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตผ่านทีเอ็มบี ทัช ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 30 มิ.ย. 63

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัสผ่าน TMB TOUCH รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH