วิธีเก็บว้าว

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิล โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ผ่อนจ่าย TMB So GooOD ก็ได้ WOW ง่าย

5

กิน ช้อป เที่ยว ด้วย ALL FREE

กิน ช้อป เที่ยว ด้วย ALL FREE ได้ 5 WOW


Expire: 7 ต.ค. - 31 ธ.ค. 19

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต TMB ALL FREE หรือ TMB WAVE ในหมวด กิน ช้อป เที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านเครื่อง EDC และช่องทางออนไลน์ ทุกๆ 1,000 บาท รับ 5 WOW/บิล ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. กิน ช้อป เที่ยว ในประเทศ หรือต่างประเทศ ตามประเภทที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIRLINES, DEPARTMENT STORES, DUTY FREE, ENTERTAINMENT, FASHION & SPORT, HOTEL, RESTAURANT, RETAIL STORE, SUPERMARKET, TRAVEL ตามรหัส Merchant Category Code โดย Merchant Category Code ที่ใช้จะยึดตามที่ทาง VISA กำหนด ตรวจสอบหมวดหมู่ที่ร่วมรายการ
 3. ในกรณีที่การใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทก่อน โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA ซึ่งรวมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินไม่เกินร้อยละ 2.5 จากจำนวนเงินที่ทำรายการ และลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW โดยคิดจากจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินบาทนั้น
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 30 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน กรณีลูกค้าทำรายการหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นรายการในวันถัดไป
 6. ไม่จำกัดคะแนน WOW สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละเดือน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

100

ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9

ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 ได้ 100 WOW


Expire: 1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: ทุกๆ 12,000 บาท

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต Life Saver 15/9 (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น) ผ่าน TMB TOUCH รับ 100 WOW/การจ่ายค่าเบี้ยประกันทุกๆ 12,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW ภายใน 2 วันทำการ (หลังจาก 45 วัน ที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้) 
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติ

สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนได้ 30 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: 1 ครั้ง/ประเภทกองทุน/ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีซื้อกองทุนอัตโนมัติเป็นครั้งแรกด้วยยอดการลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท รับ 30 WOW/ประเภทกองทุน/ตลอดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ลูกค้าจะได้รับคะแนน WOW หลังจากเกิดธุรกรรมการหักบัญชี และจะต้องอยู่ในระยะเวลาของแคมเปญเท่านั้น)
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

จ่ายบิลเฉพาะรายการพิเศษ

ทุกบิลที่จ่ายได้ 10 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการชำระบิลเฉพาะรายการพิเศษ (บัตรเครดิต, สินเชื่อ, และประกันภัย) ด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อบิล ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 10 WOW/ รายการ /1 หมายเลขอ้างอิง/เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ตุลาาคม 2562 
 2. การชำระบิลสำหรับสินเชื่อบ้าน TMB จะไม่รวมอยู่ในแคมเปญนี้ 
 3. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 4. จำกัดการให้ WOW เฉพาะการชำระบิลให้กับผู้ให้บริการที่มีรายชื่อบน TMB TOUCH เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลเฉพาะรายการพิเศษ

ทุกรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลได้ 10 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ต.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลเฉพาะรายการพิเศษ (บัตรเครดิต, สินเชื่อ, และประกันภัย) ด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รับ 10 WOW/ รายการ/ 1 บิล/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 
 2. การชำระบิลสำหรับสินเชื่อบ้าน TMB จะไม่รวมอยู่ในแคมเปญนี้ 
 3. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

ใช้จ่ายบัตรเดบิตต่างประเทศ

ใช้จ่ายบัตรเดบิต TMB All Free ต่างประเทศได้ 30 WOW


Expire: 1 มี.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายบัตรเดบิต TMB All Free ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกผ่านเครื่อง EDC เท่านั้น รับ 30 WOW/ 1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด (6/10 เดือน)

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซกู๊ดได้ 20 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด 6 หรือ 10 เดือน ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 20 WOW/รายการ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: Per card type

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น พร้อมเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ รับ 30 WOW/ ประเภทบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบีแต่ละประเภทเป็นครั้งแรก หรือได้ยกเลิกบัตรประเภทนั้นๆ มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโก

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโกได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 10,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคล แคชทูโก ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 30 WOW/รายการอนุมัติสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 12 วันทำการหลังจากธนาคารโอนเงินสินเชื่อฯ ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะต้องไม่ชำระคืนเงินต้นสินเชื่อฯทั้งหมดหรือปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินสินเชื่อฯเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

ซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุนรวม

ซื้อ/สับเปลี่ยนกองทุนรวมได้ 30 WOW


Expire: 1 มี.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: every 100,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อหรือสับเปลี่ยนกองทุนรวมกับธนาคาร (ตามรายชื่อกองทุนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น- คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการ) ทุกๆ 1 แสนบาท ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น  รับ 30 WOW/รายการ  เริ่มต้นวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากกองทุนรวมที่ซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ

สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 10,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ ผ่านช่องทางใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป รับ 30 WOW สำหรับยอดเงินโอนทุกๆ 10,000 บาท ที่ลูกค้าสมัครรับบริการ
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB และคงสภาพเป็นสมาชิก ไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ธนาคารฯกำหนด
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

100

สมัคร eStatement บัตรเครดิต

สมัคร eStatement บัตรเครดิตได้ 100 WOW


Expire: 1 มี.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล์เป็นครั้งแรกผ่านช่องทางใดก็ได้ รับ 100 WOW/ 1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยสมัครบริการรับ eStatement มาก่อนเท่านั้น 
 3. สมัคร eStatement เพียงบัตรเดียวจะมีผลกับทุกบัตรรวมทั้งบัตรเสริม 
 4. สงวนสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต TMB ที่ไม่เคยเข้าร่วมโปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิตและ eStatement ในวันเดียวกัน และได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท 
 5. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

200

แคมเปญชวนเพื่อนมา WOW

แนะนำเพื่อนเปิดบัญชี TMB All Free รับ 200 WOW


Expire: 3 พ.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 200 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562  โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 200 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 3. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มีที TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถูกแนะนำที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญก่อนเปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เท่านั้น และทำครบทุกเงื่อนไขของแคมเปญภายใน 90 วัน หลังจากลงทะเบียน ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการเข้าร่วมแคมเปญเป็นโมฆะ 
 2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 4. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น
 7. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 8. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/allfree
 9. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี ออลล์ ฟรี

เปิดบัญชี ออลล์ ฟรี ได้ 30 WOW


Expire: 1 พ.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตและมีการทำธุรกรรมอย่างน้อย 5 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชี รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่าน TMB TOUCH เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี โน ฟิกซ์

เปิดบัญชี โน ฟิกซ์ ได้ 30 WOW


Expire: 1 พ.ค 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ โดยมียอดเงินขั้นต่ำ 5,000 บาท ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH (โดยต้องคงยอดเงินไว้ในบัญชีอย่างน้อย 30 วัน หลังจากเปิดบัญชี) รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน ขึ้นไปเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

จ่ายบิล

ทุกบิลที่จ่ายได้ 5 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการชำระบิลด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ขั้นต่ำ 50 บาท ต่อบิล ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น (ไม่รวมการชำระบิลสำหรับบัตรเครดิต,สินเชื่อ,ประกันภัย และต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์) รับ 5 WOW/ รายการ /1หมายเลขอ้างอิง/เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. จำกัดการให้ WOW เฉพาะการชำระบิลให้กับผู้ให้บริการที่มีรายชื่อบน TMB TOUCH เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิล

ทุกรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลได้ 5 WOW


Expire: 5 ก.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลด้วยบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (ไม่รวมการหักบัญชีชำระบิลสำหรับบัตรเครดิต,สินเชื่อ, และประกันภัย) รับ 5 WOW/ รายการ/ 1 บิล/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคาร ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แลกคะแนนบัตรเครดิต

แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตผ่านทีเอ็มบี ทัช ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 62

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัสผ่าน TMB TOUCH รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH