วิธีเก็บว้าว

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิล โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ผ่อนจ่าย TMB So GooOD ก็ได้ WOW ง่าย

30

สมัครบัตรเครดิต

สมัครบัตรเครดิตได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: Per card type

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และ โซ ฟาสต์ ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น พร้อมเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ รับ 30 WOW/ ประเภทบัตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้สมัครบัตรเครดิตทีเอ็มบีแต่ละประเภทเป็นครั้งแรก หรือได้ยกเลิกบัตรประเภทนั้นๆ มาแล้วอย่างน้อย 180 วัน
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโก

สมัครสินเชื่อบุคคลแคชทูโกได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 10,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบุคคล แคชทูโก ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 30 WOW/รายการอนุมัติสินเชื่อฯ ทุกๆ 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 12 วันทำการหลังจากธนาคารโอนเงินสินเชื่อฯ ให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะต้องไม่ชำระคืนเงินต้นสินเชื่อฯทั้งหมดหรือปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับการโอนเงินสินเชื่อฯเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

ซื้อกองทุนรวม

ซื้อกองทุนรวมได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 100,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวมกับธนาคาร (ตามรายชื่อกองทุนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น- คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการ) ทุกๆ 1 แสนบาท ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น  รับ 30 WOW/รายการ  เริ่มต้นวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากกองทุนรวมที่ซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

ใช้จ่ายบัตรเดบิต วีซ่า เพย์เวฟ

ใช้จ่ายบัตรเดบิต วีซ่า เพย์เวฟ ได้ 5 WOW


Expire: 1 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตทีเอ็มบีออลล์ฟรี ที่ทำการใช้จ่ายบัตรผ่าน วีซ่า เพย์เวฟ ด้วยบัตรเดบิตทีเอ็มบีออลล์ฟรีหรือทีเอ็มบี เวฟ ที่ร้านใดก็ได้  รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ

สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆได้ 30 WOW


Expire: Always-on

Note: every 10,000 Baht

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ ผ่านช่องทางใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป รับ 30 WOW สำหรับยอดเงินโอนทุกๆ 10,000 บาท ที่ลูกค้าสมัครรับบริการ
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB และคงสภาพเป็นสมาชิก ไม่ผิดนัดชำระตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ธนาคารฯกำหนด
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

100

สมัคร eStatement บัตรเครดิต

สมัคร eStatement บัตรเครดิตได้ 100 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

วิธีการสมัคร eStatment

 1. ล็อกอินเข้า TMB TOUCH
 2. คลิกกล่องของขวัญ TMB WOW (เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่การสะสม WOW)
 3. คลิกปุ่มโฮม และ คลิกปุ่มเมนู (ด้านบนซ้าย)
 4. คลิก "ตั้งค่า" และเลือกหัวข้อ "eStatement" 
 5. คลิก "ถัดไป" และกด "ยอมรับ" สำหรับข้อตกลงการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
 6. ตรวจสอบอีเมลที่ต้องการรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และเลือกปุ่ม "อีเมล"
 7. คลิก "ถัดไป" และ "ยืนยัน" 
 8. แสดงผลการสมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ 


เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล์เป็นครั้งแรกผ่านช่องทางใดก็ได้ รับ 100 WOW/ 1ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตหลักประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยสมัครบริการรับ eStatement มาก่อนเท่านั้น 
 3. สมัคร eStatement เพียงบัตรเดียวจะมีผลกับทุกบัตรรวมทั้งบัตรเสริม 
 4. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

200

แคมเปญชวนเพื่อนมา WOW

แนะนำเพื่อนเปิดบัญชี TMB All Free รับ 200 WOW


Expire: 15 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

เงื่อนไขรับ 200 WOW สำหรับผู้แนะนำ

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน TMB WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 -  31 มี.ค. 62 โดยจำกัดสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญเฉพาะลูกค้าทั่วไปเท่านั้น พนักงาน TMB ไม่มีสิทธิ์ร่วมแคมเปญ
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. แนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี TMB All Free ครั้งแรก พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ผู้แนะนำจะได้รับ 200 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน และเพื่อนที่สมัครจะได้รับ 100 WOW โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น TMB ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ TMB ก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมแคมเปญ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขรับ 100 WOW สำหรับผู้ได้รับการแนะนำ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB All Free พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชีสำเร็จ ตั้งแต่ 15 มี.ค. 61 - 31 มี.ค. 62 เท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB All Free มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชี TMB All Free
 3. ลูกค้าจะได้รับ 100 WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 4. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่ต้องคงสถานะบัญชี TMB All Free เป็นบัญชีปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้าปิดบัญชี ก่อนส่ง WOW ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 5. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบ WOW ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น 
 6. ลูกค้า 1 ท่านจะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 7. อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.tmbbank.com/allfree
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB All Free

เปิดบัญชี TMB All Free ได้ 30 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB All Free ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH พร้อมเปิดใช้งานบัตรเดบิตภายใน 30 วันหลังจากเปิดบัญชี รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่าน TMB TOUCH เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB All Free มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น และไม่นับรวมถึงการเปลี่ยนประเภทบัญชีมาเป็นบัญชี TMB All Free
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB All Free ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB No Fixed

เปิดบัญชี TMB No Fixed ได้ 30 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB No Fixed ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่าน TMB TOUCH เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB No Fixed มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB No Fixed ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

เปิดบัญชี TMB Savings Care

เปิดบัญชี TMB Savings Care ได้ 30 WOW


Expire: 28 กุมภาพันธ์ 2562

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี TMB Savings Care ครั้งแรกสำเร็จ ผ่าน TMB TOUCH รับ 30 WOW/1 ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น 
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีผ่าน TMB TOUCH เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับ TMB มาแล้วอย่างน้อย 1 บัญชี ที่มีสถานะปกติ
 4. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี TMB Savings Care มาก่อน หรือสำหรับลูกค้าที่เคยมีจะต้องปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 6 เดือนเท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชี TMB Savings Care ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ TMB ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 6. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จและครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

จ่ายบิล

ทุกบิลที่จ่ายได้ 5 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำการจ่ายบิลจากบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรีผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น เมื่อจ่ายบิลขั้นต่ำ 50 บาทต่อบิล รับ 5 WOW/ รายการ /1หมายเลขอ้างอิง/เดือน โดยการจ่ายบิลดังกล่าวต้องไม่เป็นไปในเชิงพาณิชย์ รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. จำกัดการให้ WOW เฉพาะการจ่ายบิลให้กับผู้ให้บริการที่มีรายชื่อบน TMB TOUCH เท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 5. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิล

ทุกรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระบิลได้ 5 WOW


Expire: ตลอดไป

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อจ่ายบิลจากบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รับ 5 WOW/ รายการ/1บิล/ เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

30

สมัครบริการทีเอ็มบี พร้อมเพย์

สมัครพร้อมเพย์ได้ 30 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 62

Note: 1 ครั้ง ตลอดโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครทีเอ็มบี พร้อมเพย์เป็นครั้งแรก ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562 รับ 30 WOW/ 1ท่านตลอดระยะเวลาโครงการ
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

รับเงินโอนเข้าทีเอ็มบีพร้อมเพย์

รับเงินโอนเข้าพร้อมเพย์ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 62

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินโอนต่างธนาคารเข้าทีเอ็มบี พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคล รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน / เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แบ่งจ่ายรายเดือนทีเอ็มบีโซกู้ด

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซกู๊ด ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 62

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือนทีเอ็มบี โซกู้ดผ่าน TMB TOUCH รับ 5 WOW/ รายการ  (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

แลกคะแนนบัตรเครดิต

แลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตผ่านทีเอ็มบี ทัช ได้ 5 WOW


Expire: 21 พ.ย. 60 - 31 มี.ค. 62

Note: 2 ครั้ง/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแลกคะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัสผ่าน TMB TOUCH รับ 5 WOW/ รายการ (สูงสุด 10 WOW/ ท่าน/ เดือน) ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2562
 2. TMB จำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH ที่มีสถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH