วิธีเก็บคะแนน WOW

ลูกค้าแอป TOUCH สามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บสะสมคะแนน WOW ได้ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

20

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด (6/10 เดือน)

แบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบี โซกู๊ดได้ 20 WOW


Expire: 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

Note: ไม่จำกัดสิทธิ์

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู๊ด 6 หรือ 10 เดือน ผ่าน TMB TOUCH เท่านั้น รับ 20 WOW/รายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ เฉพาะลูกค้าที่มี TMB TOUCH สถานะปกติจนถึงวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการให้ WOW เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการหลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20

แบ่งจ่าย So GooOD ครั้งแรก

แบ่งจ่าย So GooOD ครั้งแรก ได้ 20 WOW


Expire: 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

Note: 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู้ด ครั้งแรก (3, 6 หรือ 10 เดือน) ผ่าน TMB TOUCH รับ 20 WOW/ รายลูกค้าตลอดระยะเวลาเคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู้ด (3, 6 หรือ 10 เดือน) ผ่าน TMB TOUCH ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

500

แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต

แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตได้ 500 WOW


Expire: 1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

Note: รับ 500 WOW สำหรับผู้แนะนำ

Condition:

 1. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนผ่าน WOW เท่านั้น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564
 2. แนะนำเพื่อนมาสมัครบัตรหลักของบัตรเครดิตทีเอ็มบี โซ ชิลล์, โซ สมาร์ท, และโซ ฟาสต์ และยังไม่เคยมีบัตรเครดิตดิตทีเอ็มบีทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ
 3. ผู้ถูกแนะนำจะต้องทำรายการผ่านลิงก์ที่ผู้แนะนำส่งให้เท่านั้น ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดใช้งานบัตรเครดิตและทำธุรกรรมใช้จ่ายครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับ 500 WOW ต่อเพื่อน 1 ท่าน โดยสามารถแนะนำเพื่อนได้ไม่จำกัดจำนวน
 4. กรณีที่ผู้ได้รับการแนะนำจากท่านซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ WOW กับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคารก่อนเป็นสำคัญ ทั้งนี้การตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. ขอสงวนสิทธิ์การรับ WOW เฉพาะลูกค้าที่คงสถานะของบัตรเครดิตเป็นปกติ (ไม่ยกเลิกการใช้งาน) จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการส่ง WOW ให้ กรณีที่ลูกค้ายกเลิกก่อนการส่ง WOW ให้ ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับ WOW ดังกล่าว
 6. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากผู้ได้รับการแนะนำทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH