วิธีเก็บว้าว

ลูกค้า TMB TOUCH แค่ทำธุรกรรม เช่น จ่ายบิล โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ผ่อนจ่าย TMB So GooOD ก็ได้ WOW ง่าย

5

ใช้ ALL FREE จ่ายออนไลน์

ใช้ ALL FREE จ่ายออนไลน์ ได้ 5 WOW


Expire: 28 พฤษภาคม 2563- 31 ธันวาคม 2563

Note: 150 WOW/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ ด้วยขั้นต่ำ 300 บาท รับ 5 WOW/ รายการ จำกัดสูงสุด 150 WOW/ เดือน (นับรวม WOW ที่ได้รับจากใช้บัตร ALL FREE จ่ายค่าเดินทาง) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5

ใช้บัตร ALL FREE จ่ายค่าเดินทาง

ใช้ ALL FREE จ่ายค่าเดินทาง ได้ 5 WOW


Expire: 28 พฤษภาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

Note: 150 WOW/เดือน

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ในหมวดขนส่งสาธารณะ (BTS/ MRT, รถบัส/ รถไฟ: เฉพาะรหัส 4011, 4111, 4131, และ 4789 เท่านั้น) ด้วยขั้นต่ำ 500 บาท รับ 5 WOW/ รายการ จำกัดสูงสุด 150 WOW/ เดือน (นับรวม WOW ที่ได้รับจากใช้บัตร ALL FREE จ่ายออนไลน์) ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 3. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

20

แบ่งจ่าย So GooOD ครั้งแรก

แบ่งจ่าย So GooOD ครั้งแรก ได้ 20 WOW


Expire: 20 เมษายน 2563- 31 ธันวาคม 2563

Note: 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู้ด ครั้งแรก (3, 6 หรือ 10 เดือน) ผ่าน TMB TOUCH รับ 20 WOW/ รายลูกค้าตลอดระยะเวลาเคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ทีเอ็มบีโซกู้ด (3, 6 หรือ 10 เดือน) ผ่าน TMB TOUCH ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10

ใช้ ALL FREE เติมเงิน Easy Pass

เติมเงินครั้งแรกด้วย ALL FREE ได้ 10 WOW


Expire: 10 เมษายน 2563- 31 ธันวาคม 2563

Note: 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาโครงการ

Condition:

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงิน Easy Pass ครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท ผ่าน TMB TOUCH โดยเลือกชำระเงินจากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี รับ 10 WOW/ รายลูกค้าตลอดระยะเวลาเคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 2. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยเติมเงิน Easy Pass ผ่าน TMB TOUCH โดยเลือกชำระเงินจากบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เท่านั้น
 3. ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ WOW เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ TMB WOW บน TMB TOUCH มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 4. ลูกค้าจะได้รับ WOW ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข โดยต้องทำรายการก่อนเวลา 22.00 น. ในแต่ละวัน
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนด ตลอดจนระยะเวลาแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH