ดูรายละเอียดของรางวัลทั้งหมด

แลกรับ โค้ดส่วนลด มูลค่า 10,000 บาท ที่ Traveloka

Expire: 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

 5,000

แลกรับ บริการรถลีมูซีน BLACK TIE ฟรี 1 เที่ยว

Expire: วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

 600

แลกรับ Voucher มูลค่า 500 บาท

Expire: 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562

 300

แลกรับ e-voucher ชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่ง

Expire: วันที่ 24 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562

 200

หมายเหตุ: ข้อมูลในหน้าเว็บไซต์เป็นข้อมูลซึ่งแสดงรายละเอียดของรางวัลเบื้องต้นเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดของรางวัลแต่ละประเภทที่สามารถทำรายการแลกรับของรางวัล ณ ปัจจุบัน ได้ที่เมนู TMB WOW ในแอปพลิเคชัน TMB TOUCH

ค้นหาจาก App Store หรือ Play Store ด้วยคำว่า TMB TOUCH