สินเชื่อเพื่อการส่งออก Packing Credit

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

Packing Credit

ลักษณะผลิตภัณฑ์

สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 180 วัน สำหรับผู้ส่งออก เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออก สามารถแยกประเภทตามเวลาการส่งสินค้าเป็น 2 ประเภท คือ

 • สินเชื่อก่อนวันส่งสินค้า (Pre-shipment) แบ่งเป็น
  • สินเชื่อแพ้กกิ้งเครดิตแบบมี L/C กำกับ
   (Packing Credit under Letter of Credit)
  • สินเชื่อแพ้กกิ้งเครดิตแบบมีใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายกำกับ
   (Packing Credit under Purchase Order/Contract)
  • สินเชื่อแพ้กกิ้งเครดิตแบบมีสินค้าเป็นประกัน
   (Packing Credit under Stock)
 • สินเชื่อหลังวันส่งสินค้า (Post-shipment) เช่น Packing Credit สำหรับ L/C ที่มีระยะเวลาการชำระเงิน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ขจัดปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอให้หมดไปด้วยสินเชื่อเพื่อการส่งออก
  ซึ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระเงินค่าวัตถุดิบและสินค้าเพื่อผลิตส่งออกได้
วงจรธุรกิจ
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 • ที่ตั้งสาขา
 • อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณสินเชื่อ
 • ออมทรัพย์
  0.125 %
 • ประจำ 3 เดือน
  1.10 %
 • ประจำ 6 เดือน
  1.35 %
 • ประจำ 12 เดือน
  1.65 %
 • ประจำ 24 เดือน
  1.85 %
 • ประจำ 36 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 3 เดือน
  2.00 %
 • ด่วน 12 เดือน
  2.70 %
 • อัพ แอนด์ อัพ*
  4.00 %
 • ไม่ประจำดอกเบี้ยสูง*
  2.75 %
 • ดรีม เซฟวิ่ง*
  2.75 %
 • ME ฝากไม่ประจำ*
  3.00 %
 • MLR
  7.25 %
 • MOR
  7.775 %
 • MRR
  8.025 %
 • CPR
  18.00 %
สมัครรับข่าวสารจาก TMB