ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ

 • Key Indicators Actual /
  TMB Forecast
  GDP (yoy) 2.9%(13) /
  2.9%(14)
  Inflation (yoy) 2.2% (13)
  2.7%(14)
  Policy Rate 2.25% (End 13) / 
  2.00% (End 14)
 • USD/THB 32.21
  Oil (Dubai) 106.1 USD/Barrel
  5-yr Govt Bond  3.14%
  (As of  Apr 17, 2014)
สมัครรับข่าวสารจาก TMB