Analytics Logo

Industry Analysis

เจาะลึกภาวะและแนวโน้มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Industry Analysis รายละเอียดเพิ่มเติม
Industry Analysis

บทวิเคราะห์ล่าสุด

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

  • ดอกเบี้ยไทยยังต่ำ ธปท. ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ย

    ดอกเบี้ยไทยยังต่ำ ธปท. ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ย

    TMB Analytics มองว่าแม้ผลการประชุมเฟดครั้งล่าสุดจะชี้ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยได้ถึงสองครั้งในปีนี้ ไทยก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยตาม เหตุเพราะดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงไทยแทบจะต่ำที่สุดในอาเซียนแล้ว และถึงแม้จะยังสูงกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงของเฟด ก็ถือว่าสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของไทยที่อยู่ต่ำกว่าของสหรัฐฯถึง 6 ระดับ

  • คาด ธปท. คงดอกเบี้ยยาว สวนทิศทางดอกเบี้ยโลก

    คาด ธปท. คงดอกเบี้ยยาว สวนทิศทางดอกเบี้ยโลก

    คาด ธปท. ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ยาวอย่างน้อยทั้งปี 2019 สวนทางธนาคารกลางหลายแห่งที่มีทีท่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้น ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มชะลอลง แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยยังมีข้อจำกัดจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินของประเทศ

Corporate Analytics Toolkit (CAT)