ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ

 • Key Indicators Actual /
  TMB Forecast
  GDP (yoy) 2.9%(13) /
  3.3%(14)
  Inflation (yoy) 2.2% (13)
  2.7%(14)
  Policy Rate 2.25% (End 13) / 
  2.25-2.50% (End 14)
 • USD/THB 32.59
  Oil (Dubai) 107.2 USD/Barrel
  5-yr Govt Bond  3.27%
  (As of  Feb 19, 2014)
สมัครรับข่าวสารจาก TMB