Analytics Logo

Industry Analysis

เจาะลึกภาวะและแนวโน้มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Industry Analysis รายละเอียดเพิ่มเติม
Industry Analysis

Latest Releases

 • US-Iran tensions amplify, Germany’s business sentiments keep falling

  US-Iran tensions amplify, Germany’s business sentiments keep falling

  US-Iran tensions amplified, Germany’s business sentiments kept falling, US treasury yields dropped ahead of Trump-Xi and on US-Iran.

 • ดอกเบี้ยไทยยังต่ำ ธปท. ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ย

  ดอกเบี้ยไทยยังต่ำ ธปท. ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ย

  TMB Analytics มองว่าแม้ผลการประชุมเฟดครั้งล่าสุดจะชี้ว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยได้ถึงสองครั้งในปีนี้ ไทยก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบลดดอกเบี้ยตาม เหตุเพราะดอกเบี้ยนโยบายที่แท้จริงไทยแทบจะต่ำที่สุดในอาเซียนแล้ว และถึงแม้จะยังสูงกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงของเฟด ก็ถือว่าสอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของไทยที่อยู่ต่ำกว่าของสหรัฐฯถึง 6 ระดับ

 • คาด ธปท. คงดอกเบี้ยยาว สวนทิศทางดอกเบี้ยโลก

  คาด ธปท. คงดอกเบี้ยยาว สวนทิศทางดอกเบี้ยโลก

  คาด ธปท. ยังคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ยาวอย่างน้อยทั้งปี 2019 สวนทางธนาคารกลางหลายแห่งที่มีทีท่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายหรือใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายขึ้น ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มชะลอลง แต่การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลดดอกเบี้ยยังมีข้อจำกัดจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินของประเทศ

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

Corporate Analytics Toolkit (CAT)