Analytics Logo

Industry Analysis

เจาะลึกภาวะและแนวโน้มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Industry Analysis รายละเอียดเพิ่มเติม
Industry Analysis

Latest Releases

 • China to support SMEs

  China to support SMEs

  China is considering to support SMEs, US bond yields fell amid US tight labor markets.

 • ชงรัฐบาลใหม่ หนุนการลงทุนเอกชนฟื้นต่อเนื่อง

  ชงรัฐบาลใหม่ หนุนการลงทุนเอกชนฟื้นต่อเนื่อง

  เครื่องบ่งชี้บอกว่าเอกชนพร้อมที่จะลงทุน ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาอย่างไร หน้าที่สำคัญของรัฐบาลใหม่ก็คือทำให้การลงทุนทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเกิดความต่อเนื่อง ไม่สะดุด ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะแก่การลงทุน

 • ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก กดดันดอกเบี้ยนโยบาย

  ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก กดดันดอกเบี้ยนโยบาย

  แรงกดดันจากความเสี่ยงภายนอก ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำและการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินโดยนโยบาย Macroprudential TMB Analytics จึงมองว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งนี้

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

Corporate Analytics Toolkit (CAT)