บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชี

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชี

รายละเอียดบัญชี

บริการด้านบริหารจัดการเงินระหว่างบัญชีเพื่อสภาพคล่องธุรกิจทั้งองค์กร เหมาะสำหรับองค์กรที่บริษัทย่อยในเครือเป็นจำนวนมาก โดยให้เงินเข้า-ออก จากบัญชีของบริษัทย่อย ให้มารวมที่บัญชีหลักที่เดียว

ข้อมูลทั่วไป

  • บัญชีที่สมัครต้องชื่อบัญชีเดียวกันเท่านั้นไม่สามารถผูกบัญชีบริษัทในเครือได้
  • การโอนเงินฝากอัตโนมัติเฉพาะเงินที่รับฝากหรือโอนเข้าบัญชีย่อย ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ หรือระบบ TMB Business CLICK หรือ IVR เท่านั้น
  • จะให้บริการได้เฉพาะกับรายการฝากเงินหรือเบิกเงินที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา 5.00 – 22.00 น. เท่านั้น
  • ระบบจะโอนเงินต่อเมื่อมีเงินในบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อเพียงพอตามจำนวนเงินที่ขอเบิก-โอนเงินจากบัญชีย่อยเท่านั้น หากเงินในบัญชีหลักไม่มีหรือมีไม่พอให้ดำเนินการได้แล้ว ระบบจะไม่ทำการโอนเงินอัตโนมัติให้

ลูกค้าได้รับประโยชน์อะไร

เพิ่มสภาพคล่อง เมื่อเงินเข้าในบัญชีย่อย ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีหลักทันที
ไม่ต้องทิ้งเงินไว้ที่บัญชีย่อย ระบบจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปบัญชีย่อย เมื่อมีเช็คมาขึ้นเงินหรือมีการสั่งจ่ายเงิน
สามารถใช้เงินจากบัญชีหลักทีมีอยู่ก่อน และสามารถใช้วงเงิน OD ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก ใช้วงเงินรวมกันทั้งบริษัทจากแหล่งเดียว

หากสนใจจะซื้อได้อย่างไร

เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือ เจ้าหน้าที่งานการตลาดผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงิน