Electronic Data Capture (EDC)

Electronic Data Capture (EDC)

รายละเอียดบัญชี

เพิ่มโอกาสในการขาย ด้วยช่องทางการรับชำระเงินที่สะดวกกว่า สมัครง่าย เพื่อ SME โดยเฉพาะ

 • รับบัตร VISA, MasterCard และ TPN

  รับบัตร VISA, MasterCard และ TPN

  รับทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากทุกประเทศทั่วโลก

 • เงินเข้าทันที ในวันถัดไป ไม่ต้องรอนาน

  เงินเข้าทันที ในวันถัดไป ไม่ต้องรอนาน

  เมื่อสรุปยอดการขายผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) การขายภายใน 22.00 น.ของทุกวัน (สำหรับร้านค้าที่รับบัตรน้ำมันหรือ Fleet Card และรับรายการแปลงสกุลเงิน (DCC) ให้สรุปยอดการขายผ่านเครื่องภายใน 21.00 น. ของทุกวัน)

 • ปลอดภัย ไร้กังวล

  ปลอดภัย ไร้กังวล

  ลดความยุ่งยากและความเสี่ยงจากการถือเงินสด มีรายงานสรุปการขายผ่าน e-mail ทุกวัน

 • เพิ่มโอกาสในการขายด้วยโปรแกรมแบ่งจ่าย

  เพิ่มโอกาสในการขายด้วยโปรแกรมแบ่งจ่าย

  ให้ลูกค้าของคุณสามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทสินค้าและบริการมูลค่า ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 • สะดวก ใช้ได้ทุกสกุลเงินหลัก

  สะดวก ใช้ได้ทุกสกุลเงินหลัก

  รับบัตรเครดิตต่างประเทศ พร้อมแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ

 • ใช้คู่กับบริการเสริม เพิ่มความสะดวก

  ใช้คู่กับบริการเสริม เพิ่มความสะดวก

  เรียกดูรายละเอียดรายการขายผ่านเครื่อง EDC ย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน ผ่านระบบ TMB Business CLICK หรือดูยอดเงินเข้าออกผ่าน TMB BIZ TOUCH

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ประเภทของเครื่องรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

1.เครื่องรับบัตร (EDC) แบบติดตั้งประจำร้าน (Desktop)

 • สำหรับร้านค้าทั่วไป เชื่อมต่อการใช้งานด้วย LAN หรือ สายโทรศัพท์

2. เครื่องรับบัตร (EDC) แบบเคลื่อนที่ (Mobile)

 • สำหรับร้านค้าที่รับชำระนอกสถานที่ หรือ ออกงาน Event เชื่อมต่อการใช้งาน ด้วยเครือข่าย 3G/4G (SIM Card)

อัตราค่าธรรมเนียม 

ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียมการรับบัตร
(%ของยอดขายผ่านเครื่อง EDC)
บัตรเดบิต (ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย) 0.55%
บัตรเครดิต TMB 1.00%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Gold/Classic 1.80%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Platinum/Titanium 2.10%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Signature/World/World Elite 2.40%

เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต correct correct
2. เอกสารการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)    
สำเนาใบทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์ correct -
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน - correct
3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ / ผู้มีอำนาจลงนาม
พร้อมรับรองสำเนา หรือ กรณีชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และ ใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit)
correct correct
4. รูปถ่ายร้านค้า ประกอบด้วย
     1) รูปถ่ายหน้าสถานที่ประกอบการ แสดงป้ายชื่อร้านค้าอย่างชัดเจน
     2) รูปถ่ายภายในสถานที่ประกอบการ แสดงให้เห็นสินค้า/บริการ รวมทั้งสภาพภายในร้านค้า
correct correct
5. สัญญาเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจที่มีอายุการเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีเช่าพื้นที่) นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารการสมัครจากร้านค้า correct correct

 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม (กรณีที่เป็นที่ธุรกิจเฉพาะ และมีหนังสือ/ใบรับรองจากหน่วยงานทางราชการต่างๆ)

 1. ใบอนุญาตจัดตั้ง เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคม องค์กร มูลนิธิ
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น การท่องเที่ยว นายหน้า/ตัวแทนประกันภัย วิชาชีพเวชกรรม
 3. เอกสารจดทะเบียน เช่น อย. สคบ.หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
กรณีที่เป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เงื่อนไขการสมัครบริการ 

 • มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB เพื่อรับรายได้
 • เป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้า/ บุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน
 • สินค้า/บริการที่จัดจำหน่ายตรงกับประเภทธุรกิจที่แจ้งจดทะเบียนและถูกต้องตามกฏหมาย

สนใจสมัครติดตั้งเครื่องรับบัตร (EDC) 

ติดต่อสอบถามได้ที่

1. ช่องทาง Online กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ในส่วนของ ส่งข้อมูลเพื่อสมัครเครื่องรับบัตร (EDC) กรอกรายละเอียดที่นี่ ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

 

2. ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME โทร. 02-828-2828
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

 

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัครDownload-EDC

 

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและแนบเอกสารประกอบส่งมาที่

 • สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ
 • หน่วยงานบริการลูกค้าธุรกิจ-เทคโนโลยี (EDC) ชั้น 24A ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

3. เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน รอรับผลอนุมัติผ่าน SMS และติดตั้งเครื่องภายใน 10 วันทำการ

Promotions

More