ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 478 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 60,124,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 27,000,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

259 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 20,290,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 37,860,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 5 ชั้น

1514 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

0000-1-42.8 / 142.8 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 90,690,000 บาท

ห้องชุด

712/75 ชั้น 5 อาคารชุดบ้านสวนพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

0000-0-00.0 / 29.23 ตร.ม.

260,000บาท