ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 457 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

421, 423 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

0000-0-59.0 / 59 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 22,000,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้น

87-88 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

0000-0-92.0 / 92 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 24,830,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

2094 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

0000-0-82.5 / 82.5 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 35,500,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

166/6 ซอยลาดพร้าว 6 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

0000-1-19.0 / 119 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 62,780,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้น

27 ถนนพลดำริห์ (ทล.346) ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน นครปฐม

0000-1-07.3 / 107.3 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 18,240,000 บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

28/26, 28/27, 28/28 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง นนทบุรี

0000-0-72.0 / 72 ตร.ว.

ราคาประมูลขั้นต่ำ 22,500,000 บาท