ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 799 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

259 ถนนรามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา สงขลา

0000-0-70.4 / 70.4 ตร.ว.

20,290,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

177/1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ แพร่

0000-1-80.0 / 180 ตร.ว.

27,000,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 6 ชั้น

2993 โครงการวิสุทธานี ถ.ลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

0000-0-56.4 / 56.4 ตร.ว.

36,000,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 4 ชั้น

33/1 ถนนประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา พะเยา

0000-3-42.0 / 342 ตร.ว.

37,860,000บาท

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน 3 ชั้้น

143/2 ถนนธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย

0000-3-01.2 / 301.2 ตร.ว.

60,124,000บาท

ห้องชุด

712/75 ชั้น 5 อาคารชุดบ้านสวนพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

0000-0-00.0 / 29.23 ตร.ม.

234,000บาท