ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 45 รายการ
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

44 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

0001-0-49.8 / 449.8 ตร.ว.

28,023,000 บาท

สำนักงานชั้นเดียว พร้อมส่วนโล่งหลังคาคลุม

สำนักงานชั้นเดียว พร้อมส่วนโล่งหลังคาคลุม

59/1 ถนนชายวารี ต.ระโนด อ.ระโนด สงขลา

0000-0-59.0 / 59 ตร.ว.

2,470,000 บาท

สำนักงาน

สำนักงาน

115 หมู่ 1 ถนนสายอยุธยา-บางบาล (ทล.3412) ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา

0000-1-50.0 / 150 ตร.ว.

7,268,000 บาท

สำนักงาน

สำนักงาน

177 ถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ (ทล.113) ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พิจิตร

0000-1-85.0 / 185 ตร.ว.

7,740,000 บาท

สำนักงาน

สำนักงาน

199/2 ถนนเพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี ระนอง

0000-0-73.1 / 73.1 ตร.ว.

8,354,000 บาท

สำนักงาน

สำนักงาน

222 หมู่ 14 ถนนอนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย นครราชสีมา

0000-0-80.6 / 80.6 ตร.ว.

8,550,000 บาท

  • 1 
  • 2 
  • ...
  • 8