เครื่องรับบัตร (EDC)

เครื่องรับบัตร (EDC)

รายละเอียดบัญชี

เพิ่มโอกาสในการขาย สมัครง่าย พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย เพื่อ SME โดยเฉพาะ

 • ลดค่าใช้จ่าย

  ลดค่าใช้จ่าย

  ด้วยค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตพิเศษเพียง 0.3% สำหรับบัตรเดบิตที่ออกในประเทศไทย สามารถรับเครื่องรับบัตร (EDC) ได้เลย ไม่มียอดขั้นต่ำ ไม่มีมัดจำ พร้อมค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตอัตราพิเศษ

 • เพิ่มโอกาสในการขายด้วยโปรแกรมแบ่งจ่าย

  เพิ่มโอกาสในการขายด้วยโปรแกรมแบ่งจ่าย

  ให้ลูกค้าของคุณสามารถผ่อนชำระ 0% 3 เดือนด้วยบัตรเครดิต TMB โดยร้านค้าไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ย สำหรับทุกประเภทสินค้าและบริการ

 • รับบัตรมากก็สะสมมาก

  รับบัตรมากก็สะสมมาก

  ร้านค้ารับคะแนนสะสมจากยอดรับบัตรเพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย

 • ปลอดภัย ไร้กังวล

  ปลอดภัย ไร้กังวล

  ลดความยุ่งยากและความเสี่ยงจากการถือเงินสด มีรายงานสรุปการขายผ่าน e-mail ทุกวัน เงินเข้าบัญชีทันทีในวันถัดไป

 • สะดวก ใช้ได้ทุกสกุลเงินหลัก

  สะดวก ใช้ได้ทุกสกุลเงินหลัก

  รับบัตรเครดิตต่างประเทศ พร้อมแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ

 • เงินเข้าทันที ในวันถัดไป ไม่ต้องรอนาน

  เงินเข้าทันที ในวันถัดไป ไม่ต้องรอนาน

  เมื่อสรุปยอดการขายผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) การขายภายใน 22.00 น.ของทุกวัน

 • Special_EDC

ทำไมร้านค้าควรใช้เครื่องรับบัตร EDC จาก TMB 

 • ประหยัดสุดคุ้ม สูงสุดกว่า 19,700 บาท
 • ฟรี! ค่าติดตั้งเครื่องและค่าบริการรายเดือน มูลค่า 6,000 บาท/ปี
 • ฟรี! ค่ามัดจำเครื่อง มูลค่า 8,000 บาท/เครื่อง
 • ฟรี! ค่าสลิป มูลค่า 1,200 บาท/ปี
 • พิเศษ! ค่าธรรมเนียมรับบัตรลดลง มูลค่า 2,100 บาท/ปี
 • พิเศษ! ร้านค้ารับคะแนนสะสม มูลค่า 2,400 บาท/ปี

ตัวอย่าง กรณีร้านค้ามียอดรับบัตรเฉลี่ย 200,000 บาท/เดือน โดยมียอดรับบัตรเดบิตประมาณ 70,000 บาท/เดือน

ประเภทบัตร
(Debit/ Credit)
ยอดรับบัตร
(บาท/เดือน)
ค่าใช้จ่ายร้านค้า (MDR) บาท/เดือน
ใช้เครื่องรับบัตร EDC ธนาคารอื่น ใช้เครื่องรับบัตร TMB EDC
บัตรเดบิตในประเทศ 70,000 385 210


ร้านค้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้สูงถึง ปีละ 2,100 บาท

คุ้มมากขึ้น ร้านค้ารับคะแนนสะสมทุกยอดการรับบัตรเพื่อแลกรับของรางวัล ทุกการใช้งานร้านค้ารับคะแนนสะสม 0.1%
ตัวอย่าง กรณีร้านค้ามียอดรับบัตรเฉลี่ย  200,000 บาท/เดือน ร้านค้าจะได้รับคะแนนสะสม 200 คะแนน มีมูลค่า 200 บาท
ดังนั้นร้านค้าจะมีคะแนนสะสมรวมทั้งปี 2,400 คะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลมูลค่า 2,400 บาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริการรับชำระสินค้าหรือค่าบริการด้วยบัตรเครดิตและเดบิตที่ช่วยให้ร้านค้าเพิ่มช่องทางในการรับเงินจากคู่ค้าของท่าน

1.เครื่องรับบัตร (EDC) แบบติดตั้งประจำร้าน (Desktop)

 • สำหรับร้านค้าทั่วไป เชื่อมต่อการใช้งานด้วย LAN หรือ สายโทรศัพท์

2. เครื่องรับบัตร (EDC) แบบเคลื่อนที่ (Mobile)

 • สำหรับร้านค้าที่รับชำระนอกสถานที่ หรือ ออกงาน Event เชื่อมต่อการใช้งาน ด้วยเครือข่าย 3G/4G (SIM Card)

อัตราค่าธรรมเนียม 

ประเภทบัตร ค่าธรรมเนียมการรับบัตร
(%ของยอดขายผ่านเครื่อง EDC)
บัตรเดบิต (ที่ออกโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย) 0.30%
บัตรเครดิต TMB 1.00%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Gold/Classic 1.80%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Platinum/Titanium 2.10%
บัตรเครดิตต่างธนาคารประเภท Signature/World/World Elite 2.40%

เอกสารประกอบการสมัคร 

เอกสารประกอบการสมัคร บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
1. ใบสมัครสมาชิกร้านค้ารับบัตรเครดิต/บัตรเดบิต correct correct
2. เอกสารการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)    
สำเนาใบทะเบียนการค้า / ใบทะเบียนพาณิชย์ correct -
สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน - correct
3. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของ / ผู้มีอำนาจลงนาม
พร้อมรับรองสำเนา หรือ กรณีชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และ ใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit)
correct correct
4. รูปถ่ายร้านค้า ประกอบด้วย
     1) รูปถ่ายหน้าสถานที่ประกอบการ แสดงป้ายชื่อร้านค้าอย่างชัดเจน
     2) รูปถ่ายภายในสถานที่ประกอบการ แสดงให้เห็นสินค้า/บริการ รวมทั้งสภาพภายในร้านค้า
correct correct
5. สัญญาเช่าสถานที่ประกอบธุรกิจที่มีอายุการเช่าไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีเช่าพื้นที่) นับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารการสมัครจากร้านค้า correct correct

 

เอกสารประกอบเพิ่มเติม (กรณีที่เป็นที่ธุรกิจเฉพาะ และมีหนังสือ/ใบรับรองจากหน่วยงานทางราชการต่างๆ)

 1. ใบอนุญาตจัดตั้ง เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย สมาคม องค์กร มูลนิธิ
 2. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น การท่องเที่ยว นายหน้า/ตัวแทนประกันภัย วิชาชีพเวชกรรม
 3. เอกสารจดทะเบียน เช่น อย. สคบ.หรือเจ้าของลิขสิทธิ์

หมายเหตุ
ธนาคารขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมจากร้านค้า เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ
กรณีที่เป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

เงื่อนไขการสมัครบริการ 

 • มีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของ TMB เพื่อรับรายได้
 • เป็นบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้านค้า/ บุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า / ทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน
 • สินค้า/บริการที่จัดจำหน่ายตรงกับประเภทธุรกิจที่แจ้งจดทะเบียนและถูกต้องตามกฏหมาย

สนใจสมัครติดตั้งเครื่องรับบัตร (EDC) สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง 

1. ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ TMB SME โทร. 02-828-2828
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัครDownload-EDC

และส่งมาที่
หน่วยงานบริการลูกค้าธุรกิจ-เทคโนโลยี (EDC)
ชั้น 20A ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

 

3. ช่องทาง Online กรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ในส่วนของ ส่งข้อมูลเพื่อสมัครเครื่องรับบัตร (EDC) กรอกรายละเอียดที่นี่ ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด